Polska
.
 
Monarchia Pierwszych Piastów 980-1173
 
Średniowieczne Ziemie Polskie 1174-1305
 
Królestwo Polskie 1306-1506
 
Zygmunt I Stary 1506-1548
 
Zygmunt II August 1548-1572
 
Bezkrólewie 1573
 
Oblężenie Gdańska 1577
 
Stefan Batory 1576-1586
 
Zygmunt III Waza 1587-1632
 
Oblężenie Torunia 1629
 
Bezkrólewie 1632
 
Władysław IV Waza 1632-1648
 
Jan Kazimierz 1649-1668
 
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
 
Jan III Sobieski 1674-1696
 
August II Mocny 1697-1733
 
August III 1734-1763
 
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
 
Zabór Austriacki 1774-1777, 1794
 
Zabór Pruski 1796-1798, 1816-1818
 
Wolne Miasto Gdańsk 1808-1812
 
Księstwo Warszawskie 1810-1815
 
Oblężenie Zamościa 1813
 
Królestwo Kongresowe 1815-1835
 
Powstanie Listopadowe 1831
 
Zabór Rosyjski 1832-1864
 
Rzeczpospolita Krakowska 1835
 
Monety Niemieckich Władz Okupacyjnych 1916-1945
 
Monety Miasta Gdańsk 1923-1939
 
Rzeczpospolita Polska 1919-1939
 
PRL 1949-1990
 
Rzeczpospolita Polska od 1990
 
Polska
.
 
Fortress: Mobilny / Klasyczny / Tablet
©2006- 2019 fortresscatalogue.com