Sign in


Ag

0000PL50600

R6

Denar

S S P - Denar (Crown)


Ag

0000PL51300

R8

Denar

Denar (Crown) (one-sided)


Ag

1532PL01000

R4

3 Grossus

3 Grossus (Prussia)


Ag

1536PL00400

R2

Grossus


Ag

1536PL00700

R3

Grossus


Ag

1545PL00200

R7

1/2 Grossus

...SIGIS... (Horseman) - 1/2 Grossus (Lithuanian)


Ag

1555PL00100

R2

Denar

Denar (Lithuanian)


Ag

1555PL00600

R5

Grossus

Grossus (Lithuanian) (Lithuanian rate)


Ag

1565PL00600

R5

3 Grossus

3 Grossus (Lithuanian)


Ag

1581PL02700

R6

6 Grossus


 

  Sponsors:   
skup monet
skup monet, skup banknotów
skup monet Warszawa

 
        nbp     an     an     wcn                                     cc     spot